během další diskuse na IAGR konference, o principech účinné sankce rámce a perspektivy pro sankce v různých místech, Pan Tan řekl, že CRA komplexní soubor regulačních nástrojů.e řekl, že tyto nástroje zahrnuty sankce, jako např slot pracovní dny a čas. finanční sankce, zakazuje nebo zrušení licence, a pravomoci k přímým nabyvatelům licence, aby provedla nápravná opatření, když se zlomil CRA pravidla slot světě. Pan Tan řekl, že při zvažování typu sankce ukládat, to bylo užitečné pro regulační orgány, aby zvážily soulad kultury a myšlení licence, a schopnost a ochotu licence pro splnění regulačních požadavků. ashton under lyne.